Kontakt

Różne nazwy koenzymu Q10

Koenzym Q10 jest określany przez wiele różnych nazw i skrótów. Dlatego można nie mieć pewności, z jakim rodzajem koenzymu Q10 ma się do czynienia, gdy można spotkać jedną z wielu nazw tej samej substancji.

 

 • Ubichinon
 • Ubichinon
 • Utleniony Q10
 • CoQ10
 • Q
 • QX
 • Ubidecarenone, Ubidekarenon
 • Myoqinon
 • 2,3-Dimetoksy-5-metylo-6-dekaprenylo-1,4-benzochinon
 • Ubichinol
 • Ubichinol
 • Zredukowany Q10
 • CoQH
 • QH
 • QH2
 • Q10H2
 • Ubidecarenol, Ubidekarenol
 • 2,3-Dimetoksy-5-metylo-6-poliprenylo-1,4-benzochinol
 

 

https://sg0.pharmanord.com/12/12112.th2.png

Produkcja energii

Procesy, w których składniki odżywcze są przekształcane w energię są nazywane metabolizmem energetycznym. Koenzym Q10 odgrywa główną rolę w tej złożonej transformacji biochemicznej. Jest to substancja aktywna znajdująca się w wewnętrznej błonie mitochondrialnej, gdzie jest potrzebna do kontroli syntezy ATP.

Ludzki organizm nie jest w stanie przeżyć bez koenzymu Q10. Całkowity brak koenzymu Q10 oznacza koniec metabolizmu komórkowego, co bezpośrednio skutkuje śmiercią. Częściowa redukcja ilości Q10 powoduje znaczna utratę energii. U pacjentów leczonych lekami obniżającymi poziom cholesterolu, które jednocześnie powodują spadek poziomu koenzymu Q10, zaobserwowano i udokumentowano zmęczenie i bóle mięśni.