To typer CoQ10

- Alt du trenger å vite

Kontakt

Q10 – Hva passer meg?
Ubiquinone eller Ubiquinol

Koenzym Q10 har fått fornyet oppmerksomhet etter publiseringen av to store vitenskapelige studier som har brukt Q10 på både friske eldre mennesker og hjertepasienter, med veldig gode resultater som har skapt interesse i verdens aviser.

I den anledning ønsker mange å vite mer om hvilken type Q10 som er brukt i disse studiene. Noen tror det var en ny form for Q10 kalt ubiquinol som ble brukt. Det er imidlertid ikke tilfelle. Svaret er at det ble brukt ubiquinon oppløst i vegetabilsk olje i myke gelatinkapsler, og den daglige totaldosen ble fordelt utover dagen. Faktisk er ubiquinon brukt i nesten alle vitenskapelige Q10-studier.

Dette reiser spørsmålet: hvem kan ha spesiell nytte av den nye og dyrere formen ubiquinol? Svaret er: svært få!

 

SPØRSMÅL: HVEM HAR BEHOV FOR UBIQUINOL?

Svar: Praktisk talt ingen
Ubiquinon fra matvarer og kosttilskudd blir aktivert (redusert) når det passerer gjennom tarmveggen. Da pakkes aktivt Q10 inn i fettpartikler fra maten og blir tatt opp i det lymfatiske systemet og ført videre inn i blodstrømmen.

 

SPØRSMÅL: HVA SKJER VED REDUSERT OPPTAK FRA TARMEN?

Svar: Bruk Q10 oppløst i olje

Regelen er – hvis du kan absorbere fett, kan du også absorbere Q10 oppløst i fett.

Enkelte kan ha redusert opptak fra tarmen på grunn av leversykdom, pankreatisk sykdom (diabetes), irritabel tarmsyndrom, Chrohns sykdom, ulcerøs colitt eller andre sykdomstilstander som fører til svekket fordøyelse. Pasienter som har hatt operasjoner i fordøyelseskanalen kan oppleve redusert fettabsorpsjon fra tarmen. Vi mangler for øvrig kunnskap om opptak av ubiquinol, fordi det er gjort lite forskning på dette sammenlignet den med enorme mengden forskning som finnes på ubiquinon.

 

SPØRSMÅL: HVA MED ELDRE MENNESKER SOM HAR REDUSERT OPPTAK?

Svar: Alder er i seg selv ikke et problem
Personer i syttiårene har ingen problemer med opptak av ubiquinon.

 

SPØRSMÅL: HVA MED ELDRE MENNESKER SOM HAR REDUSERT EVNE TIL Å OMDANNE UBIQUINONE TIL UBIQUINOL?

Svar: Ikke noe problem. Bare ta selen i tillegg
Selentilskudd kan løse et eventuelt problem med redusert evne til å omdanne ubiquinone til ubiquinol. Et spesielt selenprotein, thioredoxin reductase, omdanner ubiquinone til ubiquinol i kroppen.

 

HVORDAN KAN JEG VÆRE SIKKER PÅ AT UBIQUINON FUNGERER?

Svar: Det aller meste av forskningen er gjort med ubiquinon
I en årrekke har det bare vært en type Q10 på markedet, og det er ubiquinon eller oksidert Q10. Alle vitenskapelige forskningsresultater fra denne perioden er basert på ubiquinon. Mengden ubiquinolforskning er fortsatt svært sparsom.

 

SPØRSMÅL: FINNES DET OMRÅDER DER UBIQUINOL ER Å FORETREKKE FREMFOR UBIQUINON?

Svar; Nei, vel – kanskje på ett område: ved terapeutiske megadoser
Profesjonelle helsearbeidere som bruker ubiquinol i sitt arbeid, kan oppnå noen fordeler i tilfeller der det er behov for ekstraordinært høye Q10-doser. Dette skyldes at ubiquinol-nivåene i blodet fortsetter å stige med økt dosering, i motsetning til med ubiquinon, der blodnivåene av Q10 flater ut selv om man høyner doseringen. Ubiquinon blir imidlertid også brukt i terapeutiske doseringer. Du må bare fordele den daglige dosen utover dagen.