Kontakt

Q10 mot hjertesvikt

DANSK KARDIOLOG:
- VI HAR SETT SVÆRT LOVENDE RESULTATER MED COENZYME Q10 VED HJERTESVIKT
 

Nyhetsbrevet Pharma News gjennomførte et intervju med den danske forskeren overlege Svend Aage Mortensen, MD, fra The Heart Center of Copenhagen University Hospital. Dr. Mortensen var i spissen på Q-Symbio studiet publisert i desember 2014, i en av verdens mest annerkjente vitenskapelige tidsskrifter på kardiologi, the Journal of the American College of Cardiology. Studiet observerte en 43% lavere dødelighet og betydelig færre Sykehusinnleggelser blant hjertesviktpasienter som fikk koenzym Q10 som et tillegg til vanlige medisiner. Kardiologer kan ha funnet en ny behandling for de med kronisk hjertesvikt..

 

Intervjuet

Hva er det mest spektakulære resultatet fra Q-Symbio-studien?
Etter min mening, er det den betydelig lavere dødsraten blant de pasientene som ble behandlet med coenzym Q10. Antall hjerterelaterte dødsfall i Q10-gruppen var nesten halvparten av antall dødsfall i placebogruppen. I Q10-gruppen observerte vi dessuten en lignende reduksjon i behov for sykehusinnleggelser som følge av hjertesvikt. I tillegg hadde pasientene i Q10-gruppen forbedring av sine symptomer (målt med bruk av NYHA klassifisering), sammenlignet med placebogruppen.
 

Tror du coenzym Q10 har en fremtid ved behandling av hjertesvikt?
Jeg tror definitivt at de resultatene vi har sett er ekstremt positive og lovende. Faktisk vil jeg gå lenger og si at med denne nye terapiformen ser vi et paradigmeskifte innen behandling av kronisk hjertesvikt.
 

Hvordan skiller coenzym Q10 seg fra konvensjonell hjertesviktbehandling?
Vi ser på to fullstendig forskjellige virkningsmekanismer innen hjertesviktbehandling. Konvensjonell hjertesviktbehandling fokuserer på å hemme spesifikke hormonelle faktorer som aktiveres som følge av sykdommen og som utgjør en belastning på hjertet. For eksempel blokkerer denne behandlingen forhøyede noradrenalin-nivåer. Bruke av coenzym Q10 derimot, er en totalt annen sak. Den støtter prosesser som er relevante for cellenes energimetabolisme, og støtter på den måten selve hjertemuskelen som får nye krefter

 
Anses Q10-terapi som medisinsk behandling, eller er det virkelig bare en naturlig måte å avhjelpe hjertemuskelen med, og som forbedrer muskelfunksjonen?
Coenzym Q10-tilskudd kompenserer for en mangeltilstand inne i det sviktende hjertet. Coenzym Q10 forbedrer hjertets energiproduksjon, og blokkerer på den måten den teoretisk ondesirkelen ved hjertesvikt. Jeg er enig i at coenzym Q10 er en naturlig og tilsynelatende støttende substans, men som har medisinske og farmakologiske egenskaper når det blir inntatt i doseringer på 100 mg, tre ganger daglig, slik vi gjorde i Q-Symbio-studien.
 

Hvis man sammenligner konvensjonell hjertesviktterapi med bruk av coenzym Q10, vil en av de to fremstå som den ideelle behandling?
Det er ganske vanskelig å gjøre en så tydelig distinksjon. Konvensjonell terapi med for eksempel ACE-hemmere og betablokkere, har dokumentert at det reduserer dødelighet ved hjertesvikt, men de har store bivirkninger. Pasientene i Q-Symbio-studien hadde benyttet effektene av konvensjonell behandling. Likevel var det tydelig forbedret overlevelse i coenzym-Q10-gruppen. Bruk av hjertestimulerende medikamenter hadde derimot vist skuffende resultater. Det eldste, og mest kjente medikamentet er digitalis (digoxin), som senker sykehusinnleggelsesraten ved hjertesvikt, men det forbedrer ikke overlevelse. Digoxin har dessuten et svært begrenset behandlingsomfang. Coenzym Q10 har vist seg å være sikkert og uten bivirkninger samtidig som det er et effektivt tilskudd til konvensjonell hjertesviktbehandling. Dette så vi med all mulig tydelighet i Q-Symbio-studien.

Overlege professor dr. Med. Svend Aage Mortensen, forskningsleder Q-Symbio-studien.

*)NYHA KLASSIFISERING

NYHA er en forkortelse for the New York Heart Association. NYHA-klassifiseringen er et offisielt rangeringssystem brukt globalt, som deler hjertesviktpasienter inn i fire individuelle kategorier, avhengig av symptomenes alvorlighetsgrad.

Dødsraten stiger og faller på linje med NYHA klassifisering. Effektiv hjertesviktbehandling kan føre til at en pasient en eller flere NYHA-klasser. Eksempelvis fra NYHA IV til NYHA III eller II. Q-Symbio-studien inkluderte kun pasienter med alvorlig hjertesvikt, det vil si NYHA III eller IV.
 

  • NYHA Klasse I  

Hjertesvikten registreres ikke ved normal aktivitet, men kan måles med instrumenter.

  • NYHA Klasse II  

Kortpustet og/eller sliten ved moderat til hard fysisk aktivitet, som å gå i trapper mer enn en etasje.

  • NYHA Klasse III  

Kortpustet og/eller sliten ved lav fysisk aktivitet som å gå i trapper mindre enn en etasje eller ta av og på klær.

  • NYHA Klasse IV 

Kortpustet og/eller utslitt ved hvile.

 


Q-SYMBIO-STUDIEN
 

  • Type Q10 benyttet

Kapsler med ubiquinone (Myoqinon / Bio-Qinon) oppløst i vegetabilsk olje i myke gelatinkapsler
 

  • Q10 DOSERING

100 mg 3 ganger daglig


Q-SYMBIO VIDEO
 

Q-symbio - What scientists are discovering about Q10
Short YouTube video explains the study. Click here!