Kontakt

Hvordan finne den beste Q10 kvaliteten?

Forskjeller i Q10-formuleringer

En hovedutfordring når man skal fremstille et Q10-tilskudd, er det lave opptaket av ubehandlet Q10 i fordøyelseskanalen. Ubehandlet Q10 er krystallisk, og er må brytes ned til individuelle molekyler før de kan tas opp. Fordi disse krystallene smelter først ved 48 grader celsius, er det innlysende at det ikke løser seg opp ved kroppstemperatur. Hvert Q10-molekylmer altså ganske stort, og må tas opp sammen med fett.

Dette er årsaken til Q10-produkter laget av ubehandlede krystaller har lav biotilgjengelighet. Mindre enn 1% av et slikt krystallisk Q10-produkt vil bli absorbert. Dette er sannsynligvis også en hovedårsak til at vi kan se store prisforskjeller på Q10-produkter, da den kostbare bearbeidingsprosessen av råmaterialet Q10 varierer sterkt.
 

Biotilgjengelighet er avgjørende
Biotilgjengelighet måler kroppens evne til å ta opp en substans. For å ha nytte av et tilskudd, må den aktive substansen tas opp og gjøres tilgjengelig i kroppen. Hvis et tilskudd har lav biotilgjengelighet, vil det ganske enkelt passere rett gjennom fordøyelsessystemet og bli drevet ut av kroppen uten å ha effekt.

Det er et antall forskjellige parametere som indikerer om et Q10-produkt har god kvalitet og godt opptak eller ikke.
 

Viktig med god råvarekvalitet
Råmateriale til Q10 av høy kvalitet, er vanligvis fra fermentert fra gjær. Molekylstrukturen til denne formen for Q10 er identisk med Q10 som finnes i kroppen. I motsetning til ved bakteriell fermentering, inneholder gjær-fermentering ikke ukjente urenheter. Det er også fritt for farlige cis-isomerer man ofte finner i syntetisk Q10 av lav kvalitet, som vanligvis blir produsert av biprodukter fra tobakk.
 

Opptak ved kroppstemperatur
Ubehandlet Q10 består av krystaller som bare kan løses opp i fett ved en temperatur på 48 grader celsius. Dette er grunnen til at mange Q10produkter har dårlig biotilgjengelighet. Mindre enn 1% av krystallisk Q10 blir tatt opp. Det kreves betydelig bearbeidelse i produksjonsfasen for å øke produktets biotilgjengelighet slik at Q10 blir tatt opp ved kroppstemperatur.
 

Den best dokumenterte biotilgjengeligheten oppnås ved bearbeidet ubiquinone oppløst i vegetabilsk olje i myke gelatinkapsler som løser seg helt opp i enkelte Q10-molekyler ved kroppstemperatur. Vitenskapelig forskning har dokumentert at denne typen Q10, som også ble brukt i Q-Symbio-studien, øker Q10-nivåene både i blod og vev.
 

Food Grade Q10 Preparations Pharmaceutical Grade Q10 Preparations

No specific requirements regarding variation
from batch to batch

High degree of uniformity from batch to batch
May contain some amount of impurities Contains no impurities of unknown nature
Lower production costs Higher production costs
No requirement for absorption Requirements for absorption
 


Krystallproblemet og løsningen
Flere kliniske studier har vist at en Q10-formulering i form av ubiquinone oppløst i vegetabilsk olje og pakket inn i en myk gelatinkapsel er overlegen til de andre innpaknings-formene. Denne Q10-typen er brukt i de fleste vitenskapelige studier, inkludert Q-Symbio-studien. Dette fordi det er denne Q10-typen som har klart best dokumentasjon.

Utfra dette kan man få inntrykk av at problemet med dårlig biotilgjengelighet av Q10-krystaller har en enkel løsning. Det er imidlertid ikke tilfelle. Du vil fremdeles ha dårlig biotilgjengelighet så lenge krystallene ikke løser seg opp i separate molekyler ved kroppstemperatur.

Man har imidlertid funnet en løsning på krystallproblemet. Den består av en spesiell varmebehandling av Q10-krystallene, som endrer strukturen og øker overflaten slik at smeltepunktet senkes fra 48 til 37 grader celsius. Når du inntar kapsler med bearbeidet Q10, vil Q10 innholdet løse seg helt opp i oljen, slik at den lett blir absorbert i tarmen på linje med annet fett.

 

Her ser du Q10 som ikke er bearbeidet. Krystallformen hindrer opptak fra tarmen.
Et eksempel på Q10-krystaller blandet med olje. Fortsatt har substansen dårlig biotilgjengelighet.
Et forstørret bilde av Q10 som ubiquinone, som har gjennomgått spesiell varmebehandling som har endret krystallstrukturen til en ”snøflaklignende” struktur. Dette har også økt Q10-råmaterialets overflate sammenlignet med den krystalliske formen.

Disse ”snøflakene” vil oppløses fullstendig ved kroppstemperatur, og frigi individuelle Q10-molekyler som gjør at Q10 lett tas opp i tarmen.

GMP

Produkter som er produsert i henhold til Good Manufacturing Practice (GMP) er bra, men

I utgangspunktet er GMP er bare en protokoll hvor produsenten benytter et sett av skriftlige instruksjoner for alt som kan påvirke produktet. Hvert trinn av produksjonen er fullstendig under kontroll.

Gjennom miksing, pakking, og frakt vil kvalitetskontroller sikrer at innholdet av hver enkel kapsel er riktig når den når forbrukeren. Produksjonen overvåkes også av de lokale helsemyndighetene, men GMP regulerer ikke dårlig formulerte produkter. Man kan benytte ingredienser av lav kvalitet under GMP og således produsere dårligere produkter, men med en standardisert, ensartet kvalitet.

Et annet kjennetegn på sikkerhet og kvalitet, er Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Dette er et system basert på risikoanalyser og kritiske sjekkpunkter for produksjon av matvarer.
 

Legemiddelstandard
Produkter som er produsert i henhold til farmasøytiske standarder og kan vise til dokumentert biotilgjengelighet, effekt, og sikkerhet med kontrollerte studier er den garantien en forbruker bør forvente.