Kontakt

Ubiquinone eller Ubiquinol?

Helt siden oppdagelsen av coenzym Q10 i 1957, har forskere gjort undersøkelser med dette spennende næringsstoffet som har en så avgjørende viktig funksjon for menneskets helse. Et annet ord for coenzym Q10 er ubiquinone, på grunn av substansens vidtrekkende viktighet. ”Ubi” betyr over alt. I 2006 kom en ny type Q10 på markedet kalt ”ubiquinol”. Dyktig markedsføring forsøkte å fremstille dette som en ny og forbedret type CoQ10 som ble att opp bedre i kroppen og var mye bedre enn ubiquinon. Både forskere og forbrukere ble forvirret, og begynte å bli tvilende til den tradisjonelle formen for CoQ10 – ubiquinone – til tross for at det var den som til da hadde vært på markedet og som var brukt i alle studier så langt.
 

Dyrere og mindre stabilt

Er det egentlig noen forskjell? Er ubiquinol bedre enn ubiquinone? For å være ærlig, finnes det lite informasjon om dette. Ingen vet egentlig. Faktisk er den eneste kjente forskjellen mellom disse to formene, bortsett fra fargen (ubiquinol er melkehvit og ubiquinon er gulaktig) at ubiquinol er et dyrere råmateriale og mindre stabilt, biokjemisk sagt.


Ingen forskjell
Fordi ubiquinol er dyrere å fremstille er det dyrere for forbrukerne og dyrere å bruke i forskning. Ironisk nok, skifter CoQ10 mellom ubiquinone og ubiquinol i en kontinuerlig syklus i kroppen. Dette er CoQ10s rolle i biologien. Så når du tar ubiquinol, skifter den til ubiquinone og vice versa. Det spiller altså ingen rolle hvilken form du inntar substansen.
 

 • Ubiquinone (oksidert form) er essensiell for CoQ10s rolle i den cellulære energimetabolismen (ATP-syntesen).
 • Ubiquinol (redusert form) er essensiell for CoQ10s antioksidant-funksjon.

Avhengig av om CoQ10 er i blodet og lymfene eller inne i cellenes mitokondria, endrer det seg til den formen som er nødvendig i den spesielle situasjonen. I blod og lymfer tjener CoQ10 i hovedsak som antioksidant. I mitokondria, støtter den energimetabolismen ved å skifte mellom de to formene, frem og tilbake flere ganger i sekundet.


Her er noen basisfakta som setter ting i perspektiv:


Ubiquinone er brukt i majoriteten av forskningen
 

 • Flere tusen kliniske studier er gjort med CoQ10. Kun et fåtall er gjort med ubiquinol. Majoriteten av forskningen er gjort med ubiquinone.
 • Den nyeste og banebrytende studien med CoQ10 viste 43% lavere risiko for hjerte-død blant hjertesviktpasienter som tok CoQ10-tilskudd. Iden studien ble (Q-Symbio) ubiquinone brukt.
 • En annen studie (KiSel-10), publisert i 2012, som viste 54% redusert dødelighet blant eldre som tok CoQ10-tilskudd (og selen), ble også gjort med ubiquinone.


Ubiquinol er utsatt for oksidering
 

 • Fordi ubiquinol er redusert, er det også utsatt for oksidering. Når det oksiderer, konverteres det tilbake til ubiquinone. Å opprettholde ubiquinol i ikke-oksidert form inne i en kapsel skapte problemer, fordi det er teknisk utfordrende å beskytte den sårbare substansen mot oksidasjon.
 • Ubiquinol har en melkehvit farge, mens ubiquinone er gulaktig. Den beste måten å finne ut om innholdet i en ubiquinol-kapsel faktisk er hva det hevder å være, er å dele kapselen i to og presse ut innholdet. Hvis det er gult, er det en risiko for at det har oksidert og er blitt til ubiquinone. I så fall har du ikke fått det du har betalt for.
   

Opptaket av ubiquinol og ubiquinone er det samme

 

 • CoQ10, uavhengig av form, tas det opp gjennom tarmveggen. Når det er kommet inn i kroppen, omdannes det kontinuerlig frem og tilbake mellom de to formene.
 • CoQ10 er, fordi det er krystallisk, ikke bio-tilgjengelig i det hele tatt. Kroppen kan ikke ta opp krystaller, så CoQ10 må brytes ned til molekyler som kan passere gjennom tarmveggen.
 • Bare noen få CoQ10-produsenter har klart å utvikle en form som sikrer optimalt opptak av den aktive ingrediensen. Den CoQ10-formen med best dokumentasjon på bio-tilgjengelighet benytter CoQ10 som ubiquinone. Denne spesifikke substansen ble spesielt utvalgt til bruk i Q-Symbio og KiSel-10 studiene på grunn av produktets dokumentasjon og skre bio-tilgjengelighet, kvalitet og sikkerhet.


Massive markedsføringskampanjer for ubiquinol har skapt usikkerhet blant forbrukerne om hvilken substans de kan stole på. Dette er tydelig forklart i et nyhetsbrev (“Coenzyme Q10 Facts or Fabrications”) som ble sendt ut av en gruppe ledende eksperter. I dette nyhetsbrevet kaller de disse kampanjene ”falske” og ”villedende”, og sier at de bare har generert mer usikkerhet om CoQ10.

Interessant nok, gjør de også et poeng av at fordi CoQ10 lett konverteres fra den ene formen til den andre, kan det være fornuftig å holde seg til den formen man har råd til. Ubiquinone er rimeligere å fremstille. Et annen poeng er at ubiquinol er mer ustabilt, og har en tendens til å omdannes til ubiquinone i kapselen.

 

Sammendrag

 

 • Mengden vitenskapelige studier utført med ubiquinone Q10, er langt mer omfattende enn antall studier gjort med ubiquinol.
 • Med tanke på opptak, er det ingen dokumentert forskjell mellom ubiquinone og ubiquinol.
 • Ubiquinone og ubiquinol forandrer form, fra den ene til den andre i kroppen. Det avgjørende er å sikre godt opptak.
 • ICQA benytter en ubiquinone-formulering som offisiell referanse.
 • Ubiquinol er dyrere å fremstille enn ubiquinone, og er derfor dyrere for forbrukere og forskere.
Kontakt

Historien om Coenzym Q10
 

1957: Frederic Crane (bildet) og kolleger ved University of Wisconsin-Madison Enzyme Institute, isolerer for første gang Coenzym Q10 fra kuhjerte.


1958: Q10s presise, kjemiske struktur ble bestemt av Dr. Karl Folkers. Den kjemiske betegnelsen er 2,3-dimethoxy-5-methyl-6-decaprenyl-1,4-benzoquinone.


1972: den italienske forskeren Dr. Gian Paolo Litarru og Dr. Karl Folkers finner at personer med hjertesykdom mangler Q10.


1974: Ert japansk firma utvikler en fermenteringsprosess som gjør det mulig å produsere rent CoQ10 i kommersielle kvanta.


1978:Den engelske biokjemikeren Peter Mitchell mottar en Nobelpris i kjemi for sitt bidrag til å forstå coenzym Q10s rolle i elektrontransportkjeden.


1986: Dr. Folkers får anerkjennelse fra the American Chemical Society og hedres med den prestisjetunge Priestly Medal for sin CoQ10 forskning.


2007: Q10 som ubiquinol blir et kommersielt tilgjengelig produkt.