Olika former av Q10

- Vad du behöver veta

Kontakt

Q10 - HUR MAN VÄLJER UBIQINON ELLER UBIQINOL

Coenzym Q10 har fått förnyad uppmärksamhet efter publiceringar av två stora vetenskapliga studier där man gav Q10 till friska äldre personer och även till hjärtpatienter. Båda studierna gav fantastiska resultat vilket har uppmärksammats över hela världen.

Därför vill många veta vilken typ av Q10 som användes i dessa studier. Vissa tror att det var den nya formen av Q10 (ubiqinol) som användes, men så är inte fallet. Det var ubiqinon, upplöst i vegetabilisk olja i mjuka kapslar, som användes. I själva verket är det ubiqinon som använts i nästan alla vetenskapliga studier som utförts på Q10.

Detta väcker frågan: vem kan ha särskild nytta av den nya och dyrare formen ubiqinol? Det korta svaret är: endast mycket få!

 

Fråga: Vem behöver ubiqinol?

Svar: Praktiskt taget ingen
Ubiqinon från mat och tillskott aktiveras (reduceras) när det passerar tarmväggen och sedan ”packas” det aktiva Q10 in i lipidpartiklar från livsmedel och absorberas till det lymfatiska systemet och vidare ut i blodet.

 

Fråga: Hur är det vid reducerat tarmupptag?

Svar: Använd Q10 upplöst i olja
Huvudregeln är att om man kan absorbera fett kan man också absorbera Q10 upplöst i fett.
Vissa kan ha ett minskat upptag på grund av leversjukdom, diabetes, IBS, Crohns sjukdom, ulcerös kolit och andra sjukdomar med nedsatt matsmältning. Även patienter som har genomgått kirurgi i mag-tarmkanalen kan uppleva ett minskat fettupptag från tarmen. Vi saknar dock kunskap om absorption av ubiqinol, eftersom mycket lite forskning gjorts på absorption av ubiqinol. Mycket färre studier har gjorts på ubiqinol i jämförelse med ubiqinon.

 

Fråga: Hur är det med äldre människor som har minskat upptag?

Svar: Ålder i sig är inte ett problem
Man har sett att personer i 70-årsåldern inte har problem med att absorbera ubiqinon.

 

Fråga: Hur är det med äldre människor som har försämrad förmåga att omvandla ubiqinon till ubiqinol?

Svar: Inga problem, tillsätt bara selen
Tillskott med selen kan lösa problemet med minskad omvandling av ubiqinon till ubiqinol. Detta beror på att ett speciellt selenoprotein, reduktas, omvandlar ubikinon till ubikinol i kroppen.

 

Fråga: Hur kan vi lita på att ubiqinon fungerar?

Svar: De flesta vetenskapliga studierna görs med ubikinon
Under många år har det bara funnits en typ av Q10 på marknaden - ubiqinon (oxiderat Q10). Alla vetenskapliga forskningsresultat från denna period är baserade på ubiqinon. Mängden forskning kring ubiqinol är fortfarande mycket sparsam.

 

Fråga: Finns det något område där ubiqinol skulle vara att föredra framför ubiqinon?

Svar: Nej, eller möjligen ett - i terapeutiska megadoser
Vårdpersonal som använder ubiqinol i sitt arbete kan se en fördel vid behov av extraordinärt höga Q10-doser. Detta beror på att blodnivåerna av ubiqinol fortsätter att stiga med ökande dos, i motsats till ubiqinon där blodnivåerna av Q10 planar ut med ökande dos. Dock har även ubiqinon använts i terapeutiska doser. Man behöver bara sprida den dagliga dosen under över dagen.