Olika former av Q10

- Vad du behöver veta

Kontakt

Q10 - HUR MAN VÄLJER UBIQINON ELLER UBIQINOL

Coenzym Q10 har fått förnyad uppmärksamhet efter publiceringar av två stora vetenskapliga studier där man gav Q10 till friska äldre personer och även till hjärtpatienter. Båda studierna gav fantastiska resultat vilket har uppmärksammats över hela världen.

I samband med detta vill många veta vilken typ av Q10 som användes i dessa studier? Vissa tror att det var den nya formen av Q10 (ubikinol) som användes, men så är inte fallet. Svaret är att det var ubikinon upplöst i vegetabilisk olja i mjuka gelatinkapslar och den dagliga ransonen var fördelad över dagen. I själva verket har ubikinon använts i nästan alla vetenskapliga studier med Q10 hittills.

Detta väcker frågan: vem kan ha särskild nytta av den nya och dyrare formen ubikinol? Det korta svaret är: endast mycket få!

 

Fråga: Vem behöver ubikinol?

Svar: Praktiskt taget ingen
Ubikinon från mat och tillskott kommer att aktiveras (reduceras) när det passerar tarmväggen och sedan ”packas” det aktiva Q10 in i lipidpartiklarna från livsmedel och absorberas i det lymfatiska systemet och leds ut i blodet.

 

Fråga: Hur är det vid reducerat tarmupptag?

Answer: Svar: Använd Q10 upplöst i olja

Regel är: om man kan absorbera fett, kan man också absorbera Q10 upplöst i fett.

Vissa kan ha ett minskat upptag på grund av leversjukdom, pankreassjukdomar (diabetes), colon irritabile, Crohns sjukdom, ulcerös kolit och andra sjukdomar med nedsatt matsmältning, och även patienter som har genomgått kirurgi i mag-tarmkanalen kan uppleva ett minskat fettupptag från tarmen. Vi saknar emellertid kunskap om absorption av ubikinol, eftersom endast lite forskning görs på absorption av ubikinol, och den är inte alls i samma storleksordning som är fallet med ubikinon.

 

Fråga: Hur är det med äldre människor som har minskat upptag?

Answer: Svar: Ålder i sig är inte ett problem
People in their seventies experience no problem absorbing ubiquinone.

 

Question: Fråga: Hur är det med äldre människor som har sänkt omvandlingsförmåga av ubikinon till ubikinol?

Svar: Inga problem, tillsätt bara selen
Tillskott med selen kan lösa problemet med minskad omvandling av ubikinon till ubikinol eftersom en speciell selenoprotein, tioredoxin reduktas, omvandlar ubikinon till ubikinol i kroppen.

 

Fråga: Hur kan vi lita på att ubikinon fungerar?

Svar: De flesta vetenskapliga studierna görs med ubikinon
Under många år har det bara funnits en typ av Q10 på marknaden - ubikinon (oxiderat Q10). Alla vetenskapliga forskningsresultat från denna period är baserade på ubikinon. Mängden forskning kring ubikinol är fortfarande mycket sparsam.

 

Fråga: Finns det något område där ubikinol skulle vara att föredra framför ubikinon?

Svar: Nej, eller möjligen ett: terapeutiska megadoser
Vårdpersonal som använder ubikinol i sitt arbete kan få en fördel vid behov av extraordinärt höga Q10-doser. Detta beror på att blodnivåerna av ubikinol fortsätter att stiga med ökande dos, i motsats till ubikinon, där blodnivåerna av Q10 planar ut med ökande dos. Emellertid har ubikinon också använts i terapeutiska doser. Man behöver bara dela upp den dagliga dosen under loppet av dagen.