Kontakt

Ubiqinon eller ubiqinol?

Ända sedan upptäckten av coenzym Q10 1957 har forskare utfört studier med detta spännande näringsämne som verkar spela en avgörande roll för människors hälsa. Ett annat ord för coenzym Q10 är ubiqinon. "Ubi" betyder överallt. Under 2006 dök en ny typ av Q10 upp kommersiellt, vilken kallas ubiqinol. Smarta marknadsföringskampanjer försökte basunera ut detta som den nya och förbättrade Q10- källan som absorberades lättare i kroppen och var överlägsen ubiqinon. Konsumenter såväl som forskare blev förvirrade och började ifrågasätta den traditionella formen av Q10 - ubiqinon - även om den hade sålts kommersiellt och används i studier sedan länge.

Dyrare och mindre stabilt

Finns det verkligen någon skillnad? Är ubiqinol bättre än ubiqinon? Det finns få uppgifter om detta och ingen vet riktigt. Faktum är att de enda kända skillnaderna mellan dessa två typer av Q10, förutom deras färg (ubiqinol är mjölkvitt och ubiqinon gulaktigt), är att ubiqinol är ett dyrare råmaterial och mindre biokemiskt stabilt.


Gör ingen skillnad
Eftersom ubiqinol kostar mer att tillverka blir det dyrare för konsumenterna att köpa och för forskare som ska använda det i studier. Ironiskt nog skiftar Q10 mellan ubiqinon och ubiqinol i en kontinuerlig cykel inuti kroppen. Detta är en del av Q10:s biologiska roll. När man tar ubiqinol skiftar det till ubiqinon och vice versa. Det spelar alltså ingen roll i vilken form man intar substansen.

 • Ubiqinon (oxiderad form) är viktigt för Q10:s roll i cellulär energimetabolism (ATP-syntes)
 • Ubiqinol (reducerad form) är väsentligt för antioxidantfunktionen hos Q10

Beroende på om Q10 befinner sig i blodet och lymfan eller inuti cellernas mitokondrier skiftar det till den form som behövs i den särskilda situationen. I blod och lymfa fungerar Q10 främst som en antioxidant. I mitokondrierna stöder det energiomsättningen genom att växla mellan de två formerna – fram och tillbaka - många gånger per sekund.


Här är några grundläggande fakta för att sätta saker i perspektiv:


Ubiqinon har använts i flest studier

 • Tusentals kliniska studier har utförts med Q10. Endast några få har bedrivits med ubiqinol. Den största delen av forskningen bedrivs med ubiqinon.
 • Den senaste banbrytande studien med Q10 visade en 43 % lägre risk för hjärtrelaterad dödlighet bland patienter med hjärtsvikt som tog tillskott med Q10. I denna studie (Q-Symbio) användes ubiqinon.
 • En annan uppmärksammad studie (KiSel-10) publicerades 2013 och visade en 54 % lägre dödlighet bland äldre, friska människor som tog tillskott av Q10 (och selen) utfördes också med ubiqinon.


Ubiqinol är känsligt för oxidation

 • Eftersom ubiqinol är reducerat är det känsligt för oxidation. När det oxiderar omvandlas det tillbaka till ubiqinon - att bibehålla ubiqinol i sin icke-oxiderade form inuti kapslar är problematiskt eftersom det är tekniskt svårt att skydda den känsliga substansen mot oxidation
 • Ubiqinol är mjölkvitt medan ubiqinon är gulaktigt. Det bästa sättet att testa om innehållet i en ubiqinol-kapsel verkligen är vad det påstår sig vara är att öppna höljet och pressa ut innehållet. Om det är gulaktigt har det troligtvis oxiderats och omvandlats till ubiqinon. I så fall har du inte fått vad du betalat för.
   

Absorptionen av ubiqinol och ubiqinon är densamma

 • Q10, oavsett form, absorberas genom tarmslemhinnan. När det väl är inne i kroppen, skiftar molekylen fram och tillbaka mellan de två formerna.
 • Q10 är inte särskilt biotillgängligt eftersom det är kristalliniskt. Kroppen kan inte absorbera kristaller, därför måste Q10 först brytas ner till molekyler som kan passera genom tarmväggen.
 • Endast ett fåtal Q10-producenter har lyckats utveckla en formula som garanterar optimal absorption av den aktiva ingrediensen. Det Q10 som har bäst dokumentation innehåller Q10 som ubiqinon. Denna specifika formula blev speciellt utvald för studierna Q-Symbio och KiSel-10 tack vare dess dokumenterade och tillförlitliga biotillgänglighet, kvalitet och säkerhet.


De massiva marknadsföringskampanjerna för ubiqinol har lämnat många människor i okunnighet om vilken form av ämnet som är att lita på. Detta påpekas tydligt i ett nyhetsbrev ("Coenzyme Q10 Facts or Fabrications") som utfärdats av en grupp ledande experter. I nyhetsbrevet kallar experterna dessa kampanjer för falska och vilseledande och säger att de bara har genererat förvirring kring Q10.

Intressant nog påpekar experterna också att eftersom de olika formerna av Q10 lätt kan omvandlas från den ena till den andra är det klokt att hålla sig till en form som har ett mer överkomligt pris. Ubiqinon är billigare att tillverka. Det är också värt att nämna att ubiqinol är mer instabilt och tenderar att omvandlas tillbaka till ubiqinon i kapseln.

 

Sammanfattning

 • Mängden vetenskapliga studier som genomförts med ubiqinon Q10 är mycket större än den som genomförts med ubiqinol.
 • När det gäller absorption är det ingen som dokumenterat skillnad mellan ubiqinon och ubiqinol.
 • I kroppen skiftar Q10 ändå mellan de olika formerna ubiqinon och ubiqinol hela tiden. Det viktiga är att säkerställa korrekt absorption.
 • ICQA använder en ubiqinon-formula som sin officiella vetenskapsreferens.
 • Ubiqinol kostar mer att tillverka än ubiqinon och är därför dyrare för konsumenter och forskare.
Kontakt

Historien om coenzym Q10
 

1957: Frederick Crane och kollegor vid University of Wisconsin-Madison Enzyme Institute isolerar det första Coenzym Q10 från nötköttshjärtan.


1958: Den exakta kemiska strukturen hos Q10 bestäms av Dr. Karl Folkers. Dess kemiska namn är 2,3-dimetoxi-5-metyl-6-decaprenyl-1,4-bensokinon.


1972: Den italienske forskaren Dr. Gian Paolo Littarru och Dr. Karl Folkers fastslår att personer med hjärtsjukdom saknar Q10.


1974: Ett japanskt företag utvecklar en jäsningsprocess som gör att rent Q10 kan produceras i kommersiella kvantiteter.


1978: Den engelske biokemisten Peter Mitchell får Nobelpriset i kemi för sina insatser till förståelse av coenzym Q10:s roll i överföringen av biologisk energi.


1986: Dr. Folkers hedras av American Chemical Society och belönas med den prestigefyllda Priestlymedaljen för sin Q10-forskning.


2007: Q10 i form av ubiqinol blir en kommersiellt tillgänglig produkt.