Kontakt

De två huvudfunktionerna Q10 har i kroppen

Q10 finns i alla kroppsvätskor och i nästan alla kroppens celler. De största mängderna finns i hjärtmuskeln, njurar, lever, muskler och mjälte. I kroppen finns coenzym Q10 i två former, en oxiderad form som kallas ubiqinon och en reducerad form som kallas ubiqinol. Q10 i dess oxiderade form, ubiqinon, fungerar som en elektronmottagare, medan den reducerade formen ubiqinol är en elektrondonator. Kroppens celler producerar oxiderat Q10 och av det Q10 vi får från kosten är i genomsnitt 50% oxiderat och 50% reducerat.
 

Ubiqinol - Antioxidativ aktivitet

Utanför kroppens celler förekommer majoriteten av Q10 i den reducerade formen, ubiqinol, och det är därmed den vanligast förekommande formen i blod, plasma och lymfa. Denna form fungerar som en effektiv antioxidant. Q10 är den enda fettlösliga antioxidant som kroppen kan producera och återbilda. Q10 är kroppens viktigaste försvar mot oxidativ skada på mtDNA. Förklaringen till varför Q10 är så effektiv som antioxidant är att Q10-molekylen ger och tar emot elektroner utan att själv skadas när den neutraliserar fria radikaler i kroppen. När vi blir äldre minskar andelen ubiqinol i kroppen något – förmodligen eftersom äldre i allmänhet äter mindre, får mer inflammation, får reducerad enzymatisk aktivitet och så vidare. Därför behövs mer ubiqinol för antioxidativ aktivitet.


Ubiqinon - Energiproduktion

Q10 är helt centralt för kroppens energiproduktion. Det är endast 10% av kroppens totala energiproduktion som inte kräver Q10. Det är denna viktiga funktion hos Q10 som har inspirerat många forskare att utföra vetenskaplig forskning på ämnet. I denna forskning har den vanligaste formen av Q10 varit oxiderat ubiqinon, av den enkla anledning att det har varit den enda tillgängliga formen på marknaden. 2006 blev den reducerade formen ubiqinol tillgänglig, varefter den marknadsförts som "aktivt Q10".

Kroppens energiproduktion sker i små cellkomponenter som kallas mitokondrier. Mitokondrier finns i alla kroppens celler förutom i de röda blodkropparna. Ju mer energi en celltyp kräver, desto mer mitokondrier innehåller den, likaså krävs det mer Q10. För att bättre förstå hur det fungerar, låt oss ta en titt på Q10 och den cellulära energiproduktionen.


Q10 finns inuti mitokondrier där det verkar som en elektronmottagare och elektrondonator i en kedja av reaktioner vars slutprodukt är den energirika molekylen adenosintrifosfat, ATP.
När oxiderat Q10 (ubiqinon) mottar elektroner från en annan molekyl i reaktionskedjan blir molekylen reducerad (ubiqinol) och när reducerat Q10 (ubiqinol) donerar elektroner, blir det återigen oxiderat (ubiqinon). I mitokondriernas inre membran tar Q10 upp de elektroner som överförs mellan komplex I och III eller komplex II och III i elektrontransportkedjan. Att upprätthålla denna jämvikt mellan reducerad och oxiderad form är hur kroppen drar nytta av Q10.

 

Q10-produkter på marknaden

Q10 i sin reducerade form, ubiqinol, är en mycket instabil molekyl som relativt snabbt växlar till den oxiderade formen, ubiqinon, vid kontakt med syre från luften. Denna egenskap har gjort det svårt för producenter av ubiqinoltillskott att producera ett preparat med ett Q10 som befinner sig i sin reducerade form ända fram till utgångsdatum. Det har visats flera gånger sedan denna typ av Q10 kom ut på marknaden att producenterna inte alltid lyckas undvika att preparaten med ubiqinol oxideras före utgångsdatum.
 


Det är lätt att kontrollera om de produkter som finns på marknaden innehåller ubiqinon eller ubiqinol eftersom den oxiderade formen, ubiqinon, har en orange färg och den reducerade formen, ubiqinol, har en transparent vit färg. Kemiskt är skillnaden mellan de två formerna endast två protoner och två elektroner på kinonringen på Q10-molekylen.

 

Ubiqinol är instabil

I cellernas mitokondrier överför den reducerade ubiqinol-molekylen två protoner och två elektroner till en kedja av proteinkomplex som tillverkar ATP vid närvaro av syre. Denna överföring omvandlar ubiqinol till den oxiderade formen av Q10, ubiqinon. Därefter mottar ubiqinon åter två protoner och två elektroner och omvandlas därmed tillbaka till ubiqinol. Omvandlingen av Q10 fram och tillbaka över det inre mitokondriemembranet sker hundratals gånger per sekund. Det är bara lite syre som behövs för att aktivt Q10 i form av ubiqinol ska konvertera till den oxiderade formen, ubiqinon. Ubiqinol är med andra ord en instabil molekyl, men detta är samtidigt dess styrka. Eftersom den reducerade formen av Q10 så lätt levererar elektroner till fria radikaler är den en utmärkt antioxidant.

 

Den verkliga skillnaden

Det finns en skillnad mellan ubiqinon och ubiqinol, mellan den oxiderade formen och den reducerade formen av Q10, men normalt är denna skillnad obetydlig då molekylen absorberas i vår tarm. Det sägs ibland att ubiqinol absorberas bättre i tarmen än vad ubiqinon gör, men detta är ett påstående som inte stöds av tillräckligt med dokumentation. I verkligheten är den enda betydande skillnaden mellan ubiqinon och ubiqinol priset. Du kommer hitta fler viktiga skillnader i kvalitet och biotillgänglighet mellan olika produkter av samma form av Q10 på marknaden. Med andra ord, alla produkter med ubiqinon är inte lika bra. Men det är en annan fråga.


 
A ubiquinone capsule and a ubiquinol capsule
Oxiderad Reducerad

 

Tar du rätt sorts Q10?

Q10 existerar i tre något olika former i vår kropp: ubiqinon som är den helt oxiderade formen, semiqinon som är en partiellt reducerad form och ubiqinol som är den fullständigt reducerade formen. Alla dessa tre former av Q10 har viktiga funktioner i kroppen och är på detta sätt lika viktiga. Dock används bara ubiqinon och ubiqinol för framställning av kosttillskott och det finns några skillnader mellan dessa två former av Q10-tillskott som kan vara bra att känna till.

Fakta Ubiqinon Q10 Ubiqinol QH
Har använts i alla större vetenskapliga Q10-studier om säkerhet, biotillgänglighet och effekt  
Är biokemiskt stabilt eftersom ämnet inte oxiderar vidare  
Är en billigare form av Q10 att köpa  
Bidrar till den cellulära energiproduktionen
Är även godkänt som läkemedel  
Har dokumentation om att det motverkar högt blodtryck  
Har dokumentation om att det motverkar kronisk hjärtsvikt  
Återställer Q10-nivåer som utarmats av statiner

 

Semiqinon - den tredje formen av Q10

Q10 existerar faktiskt i tre former, eftersom det även finns en mellanform kallad semiqinon (förkortat SQ) som är partiellt reducerat Q10. Dock är denna mellanform inte relevant som tillskott.