Kontakt

Den bästa Q10?

Varför biotillgängligheten spelar roll
Biotillgänglighet är kroppens förmåga att ta upp en substans. För att kunna dra nytta av ett tillskott måste det absorberas och den aktiva substansen bli tillgänglig för kroppen. Om ett tillskott har en låg biotillgänglighet kommer det passera rakt igenom matsmältningssystemet och utsöndras från kroppen utan att ge någon effekt.

En av de stora utmaningarna i att framställa Q10-tillskott ligger i att exogent Q10 har låg absorption i mag-tarmkanalen. Eftersom Q10 är fettlösligt och har en hög molekylvikt kräver det särskild behandling för att uppnå en effektiv absorption och därmed bli ett preparat med hög biologisk tillgänglighet. Ett preparat som framställs utan att förbättra biotillgängligheten har mycket dålig effekt.


Optimal oljeformulering
Flera kliniska studier har visat att en formula med ubiqinon upplöst i vegetabilisk olja och levererat i ljusskyddande, mjuka kapslar är överlägsen andra former (ref.1).

Överlägsen absorption vid kroppstemperatur
Obearbetat Q10 består av kristaller, vilka endast kan lösas i fett vid en temperatur av 48 grader Celsius. Det är därför man får så låg biotillgänglighet i många Q10-produkter. Mindre än 1% av kristalliniskt Q10 absorberas (ref 2). Endast tillverkare som har gjort stora insatser för att öka biotillgängligheten av sin produkt levererar Q10 som absorberas vid kroppstemperatur.
 

Den bäst dokumenterade biotillgängligheten uppnås med förbehandlat ubiqinon upplöst i vegetabilisk olja i ljusskyddande mjuka kapslar och som kan lösas upp helt till enskillda Q10- molekyler vid kroppstemperatur. Vetenskaplig forskning har bekräftat att den typ av Q10 som användes i Q-Symbio-studien ökar Q10-nivåerna i både blod och vävnad (ref. 3).


Råvaror med högsta kvalitet
Högkvalitativa Q10-råvaror fermenteras av jäst. Den molekylära strukturen hos detta Q10 är identisk med det Q10 som finns i kroppen, till skillnad från bakteriefermantation som kan generera okända föroreningar. Det är också helt fritt från de farliga cis-isomerer som har hittats i billigt, syntetiskt Q10 av låg kvalitet och som normalt framställs av restprodukter från tobak.

Farmaceutisk standard

De produkter som framställts i enlighet med farmaceutisk standard och de produkter som har en bevisad biotillgänglighet, effekt och säkerhet i kontrollerade studier har bland den bästa garantin en konsument kan önska.

 

Livsmedelsklassade Q10-preparat

Läkemedelsklassade Q10-preparat
Inga specifika krav angående variation mellan batcher Hög grad av enhetlighet mellan matcher
Kan innehålla föroreningar Innehåller inga föroreningar
Lägre produktionskostnad Högre produktionskostnad
Inga krav på absorption Krav på absorption
 

 

GMP
Att produkter tillverkats i enlighet med Good Manufacturing Practice (GMP) är bra, men i princip är GMP bara ett protokoll där tillverkaren har en uppsättning skriftliga instruktioner för allt som kan påverka produkten. Varje steg av produktionen är helt kontrollerad. Kvalitetskontroller ser till att exakt innehåll i varje enskild kapsel är känt när den når konsumenten. Produktionen övervakas av de lokala hälsovårdsmyndigheterna. Däremot är inte GMP en försäkran om att produkter består av bra beredningar. Man kan producera produkter vars ingredienser har låg kvalitet i enlighet med GMP, alltså sämre produkter men med en jämn kvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References
Ref. 1. Weis M, Mortensen SA, Rassing MR, Møller-Sonnergaard J, et al.: Bioavailability of Four Oral Coenzyme Q10 Formulations in Healthy Volunteers: Mol Aspects Med. 1994;15 Suppl:s273-80.
Ref. 2. Singh RB1, Niaz MA, Kumar A, Sindberg CD, Moesgaard S, Littarru GP. Effect on absorption and oxidative stress of different oral Coenzyme Q10 dosages and intake strategy in healthy men. Biofactors. 2005;25(1-4):219-24.
Ref. 3. Kuklinski B1, Weissenbacher E, Fähnrich A. Coenzyme Q10 and antioxidants in acute myocardial infarction. Mol Aspects Med. 1994;15 Suppl:s143-7.
Ref. 4. Horstink MW, van Engelen BG. The effect of coenzyme Q10 therapy in Parkinson disease could be symptomatic. Arch Neurol. 2003 Aug;60(8):1170-2; author reply 1172-3.