Kontakt

Namn på Q10

Coenzym Q10 har många olika namn och förkortningar. Man kan därför lätt bli osäker på vilken typ av Q10 man har att göra med när man stöter på ett av de många namnen på substansen.

 

Ubiqinon

 • Ubikinon
 • Ubiqinone
 • Oxiderat Q10
 • Q10
 • Q
 • Ubidekarenon
 • Myoqinon
 • 2,3-dimetoxi-5-metyl-6-decaprenyl-1,4-bensokinon

Ubiquinol

 • Ubikinol
 • Ubiquinol
 • Reducerat Q10
 • CoQH
 • QH2
 • Q10H2
 • QX
 • 2,3-dimetoxi-5-metyl-6-polyprenyl-1,4-benzoquinol
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiproduktion

Den process där näringsämnen omvandlas till energi kallas energimetabolism. Coenzym Q10 spelar en central roll i denna komplexa biokemiska transformation. Det är aktivt i det inre mitokondriemembranet, där ämnet är nödvändigt för att styra syntesen av ATP.

En människa kan inte leva utan Q10. En total avsaknad av Q10 skulle innebära slutet för vår cellulära metabolism och resultera i omedelbar död. En partiell sänkning av Q10-halten leder till en betydande energiförlust. Trötthet och muskelvärk har observerats hos patienter som behandlats med kolesterolsänkande läkemedel, vilka är kända för att minska nivåerna av Q10.