Kontakt

Q10 mot hjärtsvikt

Dansk kardiolog:
Vi har sett mycket lovande resultat med coenzym Q10 vid hjärtsvikt
 

Nyhetsbrevet Pharma News har intervjuat den danska forskaren och överläkaren Svend Aage Mortensen, MD, från Hjärtcentret på Köpenhamns universitetssjukhus. Dr. Mortensen var den ledande forskaren bakom studien Q-Symbio, publicerad i december 2014 i en av de bästa vetenskapliga tidskrifterna inom kardiologi, Journal of American College of Cardiology.
Med tanke på de kliniska provresultaten som visade 43% lägre dödlighet och betydligt färre sjukhusbesök bland de hjärtsviktspatienter som fick coenzym Q10 som tillskott till deras konventionella läkemedelsbehandling har kardiologer en ny möjlig behandling för kronisk hjärtsvikt.

 

Intervjun

Vad var det mest spektakulära resultatet från Q-Symbio-studien?
Enligt min mening var det den betydligt lägre dödligheten bland patienter som behandlades med coenzym Q10. Det fanns nästan hälften så många hjärtrelaterade dödsfall i Q10-gruppen jämfört med placebogruppen. I Q10-gruppen observerade vi också en liknande minskning av behovet av sjukhusvård på grund av förvärrade hjärtsviktssymtom. Slutligen hade patienterna i Q10-gruppen betydande förbättringar av sina symtom (bedömda med hjälp av NYHA-klassificering *) jämfört med placebogruppen.
 

Tror du det finns en framtida roll för coenzym Q10 vid behandling av hjärtsvikt?
Jag tror definitivt att de resultat som vi har sett är mycket positiva och lovande. I själva verket skulle jag utvidga detta till att säga att med denna nya behandlingsform tittar vi på ett paradigmskifte i behandlingen av kronisk hjärtsvikt.
 

På vilket sätt skiljer sig coenzym Q10 från konventionell hjärtsviktsbehandling?
Vi tittar på helt olika verkningsmekanismer i hjärtsviktsbehandling. Konventionell hjärtsviktsbehandling fokuserar på att hämma vissa hormonella faktorer som verkar aktiveras som en del av sjukdomen och som anstränger hjärtat. Till exempel blockerar denna typ av terapi förhöjda noradrenalinnivåer. Användningen av coenzym Q10 är en helt annan sak. Här stöder vi processer som är relevanta för energiomsättningen i cellerna och förser därigenom hjärtmuskeln med ökad kraft.

 
Är coenzym Q10-terapi att betrakta som medicinsk behandling, eller är det egentligen bara ett naturligt sätt att hjälpa hjärtmuskeln till förbättrad funktion?
Tillskott med coenzym Q10 kompenserar för en brist inom det sviktande hjärtat. Coenzym Q10 förbättrar hjärtats ”energioutput”, och blockerar därigenom den teoretiskt onda cirkeln i hjärtsvikt. Jag håller med om att coenzym Q10 är ett naturligt och stödande ämne, men det har medicinska och farmakologiska egenskaper när det tas i doser på tre gånger 100 mg dagligen, som vi gjorde i Q-Symbio-studien.
 

Om du jämför konventionell hjärtsviktsbehandling med användning av coenzym Q10, skulle någon av dem framstå som den ideala behandlingen?
Det är ganska svårt att göra en sådan tydlig skillnad. Konventionell behandling med till exempel ACE-hämmare och betablockerare har dokumenterat att den minskar dödligheten vid hjärtsvikt, men att det finns biverkningar. Patienterna i Q-Symbio hade utnyttjat effekten av konventionell behandling, men det var väsentligt förbättrad överlevnad i coenzym Q10-gruppen. Däremot har användningen av andra hjärtstimulerande läkemedel vid hjärtsvikt producerat nedslående resultat. Det äldsta och mest erkända läkemedlet är digitalis (digoxin), som minskar antalet sjukhusnätter vid hjärtsvikt, men det förbättrar inte överlevnaden. Dessutom har digoxin en mycket smal terapeutisk räckvidd. Coenzym Q10 har visat sig vara säkert och utan biverkningar, samtidigt som det kan vara ett effektivt komplement till konventionell hjärtsviktsbehandling, precis som vi såg tydligt i Q-Symbio-studien.

Docent, Dr. Med., Svend Aage Mortensen, ledare för Q-Symbio-studien.

*) NYHA CLASSES

NYHA är en förkortning för New York Heart Association. NYHA-klassificering är ett officiellt rankingsystem som används globalt och delar in hjärtsviktspatienter i fyra olika kategorier beroende på hur allvarliga deras symptom är.

Dödligheten stiger och faller i linje med höjning eller sänkning av NYHA-klass. En framgångsrik hjärtbehandling kan orsaka att en patient flyttar en eller flera NYHA-klasser tillbaka, till exempel från NYHA IV till NYHA III eller II. I Q-Symbio-studien ingick endast patienter med allvarliga hjärtproblem, det vill säga NYHA III och IV.

  • NYHA klass I  

Försvagningen av hjärtat märks inte under normal aktivitet, men kan mätas med instrument

  • NYHA klass II  

Andnöd och/eller trötthet vid måttlig till hårdare fysisk ansträngning, till exempel att gå i trappor mer än till andra våningen

  • NYHA klass III  

Andnöd och/eller utmattning av mild fysisk ansträngning som att gå i trappor till mindre än andra våningen eller vid mycket blygsam aktivitet, till exempel att ta av och på kläderna

  • NYHA klass IV  

Andnöd och/eller trötthet i vilaQ-SYMBIO STUDIEN
 

  • Typ av Q10 som användes

Kapslar med ubiqinon (Myoqinon / Bio-Qinon) upplöst i vegetabilisk olja i mjuka kapslar

  • Q10-dosering

100 mg tre gånger om dagen


Q-SYMBIO VIDEO

Q-symbio - What scientists are discovering about Q10
En kort video på YouTube som förklarar studien. Klicka här!